1/13, Nhóm phụ huynh và trẻ em song ngữ bắt đầu tại Bayview YMCA

bởi | Th1 13, 2022 | Sự kiện cộng đồng, Nguồn cộng đồng, Thời thơ ấu, Hỗ trợ từ gia đình, Giải trí, người Tây Ban Nha | 0 Lời bình

Nhấp để mở Tờ rơi tiếng Anh / Tây Ban Nha

Nhóm tương tác song ngữ dành cho phụ huynh và trẻ em sẽ bắt đầu từ ngày 13 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 17 tháng 3 năm 2022
Gặp trực tiếp tại Bayview YMCA (1601 Lane St. San Francisco, CA 94124)
Thứ Năm từ 5 giờ chiều - 6 giờ chiều.

Mỗi buổi học, phụ huynh sẽ nhận được một cuốn sách song ngữ và chúng tôi sẽ thực hiện một hoạt động nâng cao nghệ thuật với trẻ em mà các em có thể mang về nhà. Phụ huynh và trẻ em cũng sẽ được cung cấp bữa tối mỗi buổi. Tất cả các gia đình có trẻ em dưới 5 tuổi đều được chào đón.