Bạn là một thanh thiếu niên từ 14 đến 17? Bạn muốn tích lũy kinh nghiệm làm việc, gặp gỡ bạn bè mới và kiếm một số tiền? Đơn đăng ký hiện đang được chấp nhận cho Chương trình Việc làm Thanh niên SF Rec và Parks Workreation cho mùa hè năm 2022. Làm việc trong các trung tâm giải trí, nghệ thuật chính, các chương trình thể thao và giải trí, và đạt được các kỹ năng công việc có giá trị.

Bấm vào đây để đăng ký