29/10, Đối thủ anh em ruột thịt trong bối cảnh y tế

bởi | Th10 24, 2022 | Sự kiện cộng đồng, Thời thơ ấu, Hỗ trợ từ gia đình, Y khoa

Đối thủ anh chị em trong bối cảnh y tế: Quản lý sự khác biệt trong đối xử giữa anh chị em

Sthứ bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022 10:30 sáng - 12:00 chiều qua thu phóng
Thảo luận về những thách thức mà cha mẹ phải đối mặt với anh chị em của trẻ em sống chung với các bệnh mãn tính. Học cách giải thích những trường hợp khẩn cấp hoặc những thay đổi lớn về y tế / thay đổi lối sống cho anh chị em. Chia sẻ những hoạt động mà cha mẹ đã khám phá ra là thú vị và bao gồm cả gia đình một cách có ý nghĩa. Trình bày bởi Trung tâm Bệnh mãn tính UCSF

Bấm vào nút dưới đây để đăng ký:
Đăng ký ngày 29/10

Tải xuống tờ rơi