10 cách để linh hoạt hóa các kỹ năng vận động truyền thông xã hội của bạn (để thúc đẩy sự hòa nhập)

bởi | Th7 6, 2022 | Biện hộ và Pháp lý, Cơ hội cho đầu vào

 Hình ảnh của Sara Kurfeß từ Unsplash

Đọc sách về người khuyết tật chỉ có thể giúp bạn cho đến nay. Nếu bạn muốn quảng bá quyền của người khuyết tật trên phương tiện truyền thông xã hội như một ông chủ, bạn nhất thiết phải theo dõi những người sáng tạo nội dung cho người khuyết tật. Một số mục yêu thích của tôi là Emily Ladau, Alice Wong, Imani Barbarin, và Andrew Pulrang.

Tim Villegas, Suy nghĩ hòa nhập

Sử dụng mạng xã hội là một công cụ tuyệt vời để vận động chính sách. Trong mười năm qua, Think Inclusive đã sử dụng các kênh xã hội để thúc đẩy giáo dục hòa nhập đích thực cho mỗi người học. Trong bài đăng này, Tim Villegas cung cấp cho chúng tôi mười mẹo về cách bạn cũng có thể linh hoạt cơ chế truyền thông xã hội của mình để thúc đẩy sự hòa nhập.

Hãy đọc tiếp