12/2, Hội nghị Ảo Toàn tiểu bang về Chương trình Tự quyết định của California

bởi | Th9 26, 2022 | Khả năng tiếp cận, Dịch vụ Người lớn, Sự kiện cộng đồng, Cơ quan chính phủ, người Tây Ban Nha

Vượt qua rào cản, nâng cao khả năng tự quyết định
Một Hội nghị Ảo Toàn Tiểu bang về Chương trình Tự Quyết định của California
Ngày 2 tháng 12 năm 2022 8:30 sáng - 4:00 chiều theo giờ Thái Bình Dương
Hãy tham gia cùng chúng tôi để có một ngày vượt rào và ủng hộ quyền tự quyết! Chúng tôi đang làm việc cùng nhau để vượt qua các rào cản để mỗi người trong Chương trình Tự quyết định (SDP) có một cuộc sống tự do và lựa chọn có ý nghĩa!

Bấm vào đây để đăng ký tham gia hội nghị của DVU

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Hội nghị của DVU

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Hội nghị của DVU en Espanol