2/10, My Child, ECT và Me: Film and Discussion

bởi | Th1 25, 2022 | Y khoa, Sức khỏe tinh thần, Khuyết tật cụ thể, Trị liệu | 0 Lời bình

Loạt phim về chứng tự kỷ nặng NCSA
Thứ Năm, ngày 10 tháng 2 năm 2022, 5 giờ chiều, Giờ Thái Bình Dương
My Child, ECT, and Me (23 phút) là một phân đoạn của BBC về việc sử dụng liệu pháp điện giật - hay ECT - trên những trẻ tự kỷ nghiêm trọng tự làm hại bản thân. Tiếp theo là phần hỏi đáp với Amy Lutz, VP của NCSA, người xuất hiện trong phân đoạn với con trai của cô là Jonah.

Đăng ký Phim bộ