Sau hai năm gián đoạn COVID, Hội chợ tài nguyên mùa hè San Francisco đã trở lại và sẽ lợi hại hơn xưa! Hội chợ Tài nguyên Mùa hè miễn phí tham dự và sẽ có 100 trại hè, lớp học, chương trình và dịch vụ dành cho học sinh lớp K-8. Tham dự Hội chợ Tài nguyên Mùa hè là một cách tuyệt vời để bắt đầu lập kế hoạch mùa hè cho gia đình bạn, và nó rất thú vị: Sở Công viên & Giải trí SF sẽ tổ chức rất nhiều trò chơi thân thiện với gia đình và khoảng thời gian vui vẻ, và bạn có thể chọn trò chơi tuyệt vời tiếp theo của mình đọc tại Bookmobile của Thư viện Công cộng SF, bạn có thể tìm hiểu về tiết kiệm đại học tại một hội thảo do Chương trình ScholarShare 529 từ Mẫu giáo đến Đại học và California tổ chức, sẽ có rất nhiều hoạt động tương tác tại các bàn triển lãm và sẽ có rất nhiều quà tặng! Để biết thêm thông tin về Hội chợ Tài nguyên Mùa hè San Francisco, vui lòng truy cập trang Hội chợ Tài nguyên Mùa hè trên trang web DCYF hoặc gửi email [email protected]

Làm sao để tới đó

Có nhiều đường trung chuyển lớn có thể đưa bạn đến Hội chợ Tài nguyên Mùa hè San Francisco và giúp bạn không phải tìm chỗ đậu xe.