2/16, Bắt đầu sớm và Tự quyết định

bởi | Th2 2, 2022 | Sự kiện cộng đồng, Thời thơ ấu, Cơ quan chính phủ, Y khoa, Trị liệu | 0 Lời bình

Tự quyết định và bắt đầu sớm
Ngày 16 tháng 2 năm 2022, lúc 1:00 chiều

Vui lòng tham gia với chúng tôi với tư cách là Katie Hornberger, Quyền Thanh tra viên cho Chương trình Tự quyết định, chia sẻ thông tin về Chương trình Tự quyết định và cách nó có thể hoạt động đối với trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi Early Start và khi nào nên gọi Thanh tra viên.

Bấm vào đây để đăng ký trước