2/19 và 2/26, Hội thảo tự xác định đa ngôn ngữ từ PHP

bởi | Th2 14, 2022 | Chưa được phân loại | 0 Lời bình

PHP xin mời bạn, đồng nghiệp của bạn và gia đình mà bạn phục vụ đến tham dự 2 sự kiện tuyệt vời này trên Sel -entino. Những sự kiện này dành cho tất cả những ai quan tâm đến chủ đề này và được tài trợ hoàn toàn bởi Chương trình DDS, Access và Equity. PHP sẽ cung cấp các bản dịch đồng thời sang tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt cho cả hai sự kiện.

Thứ bảy, ngày 19 tháng hai năm 2022
10 giờ sáng - 12 giờ đêm
Tổng quan về Tự xác định
Trình bày bởi: Joseph Hernandez, Giám đốc Dự án Quyền tự quyết của SCDD
Đăng ký

Thứ bảy, ngày 26 tháng hai năm 2022
10 giờ sáng - 12 giờ đêm
Tòa thị chính tự quyết định
Trình bày bởi: Katie Hornberger, Thanh tra viên Chương trình Quyền tự quyết định Quyền hành
Đăng ký