2/23, Khởi động cuộc bỏ phiếu cho người khuyết tật với The Arc

bởi | Th2 22, 2022 | Khả năng tiếp cận, Dịch vụ Người lớn, Biện hộ và Pháp lý, Sự kiện cộng đồng, Cơ hội cho đầu vào | 0 Lời bình

Năm nay, Vòng cung của California, Vòng cung của Hoa Kỳ và các tổ chức khác là một phần của Người khuyết tật Bỏ phiếu California sẽ tổ chức thường xuyên thảo luận bàn tròn và đào tạo để bạn có cơ hội lắng nghe những người khác về kế hoạch thu hút cử tri và ứng viên của họ, chia sẻ ý tưởng, đặt câu hỏi và tìm hiểu về các công cụ và tài nguyên miễn phí có sẵn cho bạn. 

Tham gia cuộc họp đầu tiên của năm nay vào thứ Tư, ngày 23 tháng 2 lúc 11:00 sáng (PST). Cuộc họp này sẽ rất quan trọng vì chúng tôi tiếp tục phát triển các chiến lược thu hút cử tri của mình và chúng tôi hy vọng bạn có thể tham gia cùng chúng tôi! Đăng ký ngay