2/27, Công bằng cho Người khuyết tật và Sức khỏe LGBTQ +

bởi | Th2 15, 2022 | Sự kiện cộng đồng, Nguồn cộng đồng, Y khoa, Sức khỏe tinh thần | 0 Lời bình

Thư viện Công cộng San Francisco sẽ tổ chức sự kiện sau đây vào ngày 27 tháng 2. Hãy chắc chắn để đăng ký nếu bạn quan tâm.

Tác giả: Shayda Kafai trong cuộc trò chuyện với Zena Sharman
Công lý cho người khuyết tật và sức khỏe LGBTQ +
Chủ nhật, 27/2/2022
2:00 - 3:00 theo Giờ Thái Bình Dương (Hoa Kỳ và Canada)

Nhấn vào đây để đăng ký