Family Voices và Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ muốn biết các gia đình nghĩ gì về việc tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em và thanh thiếu niên bị khuyết tật chậm phát triển của họ.

Sẽ có 2 Nhóm Trọng tâm:
Ngày 2 tháng 2 lúc 12 giờ đêm theo giờ Thái Bình Dương VÀ ngày 15 tháng 2 lúc 4 giờ chiều theo giờ Thái Bình Dương
Nếu quan tâm, xin vui lòng hoàn thành khảo sát và chọn một ngày trước ngày 25 tháng 1.

Bạn có câu hỏi bây giờ? Gửi email tới [email protected]