Español简体 中文繁體 中文Tiếng việtعربيTagalogGagana Samoa

Từ Trung tâm Xếp lớp Giáo dục SFUSD (EPC)

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2023

Thưa Quý Phụ Huynh / Người Giám Hộ: 

Chúng tôi hy vọng bạn được an toàn và khỏe mạnh. Chúng tôi muốn nhắc bạn rằng hạn chót nộp đơn đăng ký ghi danh cho năm học 2022-2023 sẽ đến vào ngày 4 tháng Hai.

Nếu bạn chưa đăng ký, bạn có thể đăng ký trực tuyến tại sfusd.edu/ola hoặc gửi một đơn xin giấy

Để thuận tiện và an toàn cho bạn, nếu bạn cần trợ giúp về đơn đăng ký của mình, vui lòng gọi cho Trung tâm Sắp xếp Giáo dục theo số (415) 241-6085. Nếu bạn cần đến văn phòng của chúng tôi, chúng tôi mở cửa các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều và có hai địa điểm văn phòng: 555 Đường Franklin và 1520 Đại lộ Oakdale.

Đừng quên đăng ký trước ngày 4 tháng 2 năm 2022!

Trân trọng,

Trung tâm Xếp lớp Giáo dục SFUSD (EPC)