Eat Trill 2017 - Một cuộc gây quỹ để hỗ trợ các gia đình

bởi | Th6 14, 2017 | Chưa được phân loại

Hỗ trợ cho Gia đình rất vui mừng được tham gia EAT TRILL năm nay - “một lễ hội Âm nhạc, Ẩm thực và Cộng đồng ở San Francisco dành riêng cho người thật, đồ ăn thật, âm nhạc thực và cộng đồng thực. Năm ngoái là [sự kiện] thường niên đầu tiên và hơn $4,000 [đã được quyên góp] cho Liên minh Thanh niên Vô gia cư để giúp họ chuyển sang một không gian mới. "

Tham gia với chúng tôi vào ngày 4 tháng 7 để kỷ niệm cộng đồng của chúng tôi, ăn một số món ăn tuyệt vời, nghe nhạc và quyên góp một số tiền cho Hỗ trợ cho các gia đình! Cảm ơn rất nhiều SPARK Social SF và ĂN TRILL!!! Hẹn gặp lại các bạn vào ngày 4!