Lindamood-Bell có Học trong Kỳ nghỉ Đông

bởi | Th11 6, 2020 | Sự kiện cộng đồng, Chứng khó đọc, Giáo dục

Đặc biệt, trong năm nay, kỳ nghỉ đông là thời điểm hoàn hảo để hướng dẫn từng cá nhân, một kèm một để đọc, hiểu và làm toán.

Hơn bao giờ hết, phương pháp tiếp cận học tập dựa trên bằng chứng, đã được chứng minh của Lindamood-Bell có thể giúp con bạn bắt kịp hoặc vượt lên trước khi tựu trường vào năm mới.

Tìm hiểu thêm:

https://lindamoodbell.com/learning-centers/its-a-season-for-learning