1/25: Hội thảo học hỏi thành công từ Lindamood-Bell

bởi | Th1 13, 2021 | Sự kiện cộng đồng, Chứng khó đọc, Giáo dục


header-2.jpg

Chúng tôi sẽ chia sẻ cách giúp con bạn có những ngày học tốt hơn vào năm 2021, bất kể điều gì.

Nhận các mẹo sử dụng phương pháp tiếp cận độc đáo của chúng tôi để giải quyết ngày học ảo, kết hợp hoặc trực tiếp của con bạn.

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức chuyên môn của chúng tôi với bạn trong thời gian đầy thử thách này.


date-box.jpg