26/10, Mô phỏng chứng khó đọc - Sự kiện trực tuyến tương tác

bởi | Th10 13, 2021 | Khả năng tiếp cận, Chứng khó đọc, Thời thơ ấu, Giáo dục, Hỗ trợ từ gia đình, Khuyết tật cụ thể


https___cdn.evbuc.com_images_163278059_93310542363_1_original.jpg

Thứ Ba, ngày 26 tháng 10 năm 2021, 7:00 tối - 8:30 tối theo giờ PDT
Đăng ký

Về sự kiện này

Nhân kỷ niệm Tháng Nhận thức về chứng khó đọc, hội thảo tương tác này sẽ giúp các cá nhân hiểu rõ hơn và đồng cảm hơn đối với những trẻ em và người lớn đang đấu tranh với chứng khó đọc. Những người tham gia sẽ được hướng dẫn thông qua một loạt các bài tập mô phỏng cách những người mắc chứng khó đọc trải qua việc đọc, viết và xử lý thông tin trong lớp học.

Trải nghiệm được thiết kế cho người lớn nhưng các gia đình có trẻ lớn hơn có thể chọn tham gia cùng nhau.

* Có bản dịch tiếng Tây Ban Nha. Vui lòng liên hệ với người tổ chức sự kiện nếu cần phiên dịch.