Đưa ra phản hồi về đề xuất khu vực

bởi | Th11 19, 2021 | Sự kiện cộng đồng, Giáo dục, Cơ hội cho đầu vào, Công bằng xã hội

Một loạt các tòa thị chính đang tìm kiếm ý kiến của phụ huynh về các Khu vực Tuyển sinh Mẫu giáo hiện đang kết thúc.

Bạn nghĩ sao? Vui lòng chia sẻ quan điểm và mối quan tâm của bạn trên Biểu mẫu phản hồi: https://bit.ly/SFUSDzonefeedback