Tìm hiểu về ASD từ Elemy

bởi | Th11 29, 2021 | Hỗ trợ từ gia đình, Nguồn, Khuyết tật cụ thể, Trị liệu

Những tài nguyên này đến với chúng tôi từ Elemy, (trước đây gọi là Sprout Therapy), một nhà cung cấp cải tiến, tiên tiến về công nghệ phân tích hành vi ứng dụng tại nhà và trực tuyến (ABA) để giúp trẻ tự kỷ đáp ứng nhu cầu riêng của chúng.

Hướng dẫn dành cho cha mẹ mới (ASD mới được chẩn đoán)

Tài nguyên & Trợ giúp về Tự kỷ (Dành cho Cha mẹ, Giáo viên, v.v.)