Trợ giúp khi nói về những thách thức về hành vi

bởi | Th11 3, 2021 | Thời thơ ấu, Giáo dục, Y khoa, Sức khỏe tinh thần, người Tây Ban Nha, Trị liệu


Thách thức về hành vi: Bắt đầu cuộc trò chuyện để sử dụng với giáo viên của con bạn

(Cũng có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha) Problemas de behavior: Cómo iniciar la seekación con el maestro de su hijo

Khi một đứa trẻ có những thách thức về hành vi, cha mẹ có thể khó nói về chúng với giáo viên. Có những cuộc trò chuyện này có thể giúp cha mẹ hỗ trợ con họ ở trường, ngay cả khi việc học đang diễn ra ở nhà. Cha mẹ có thể sử dụng những phần mở đầu cuộc trò chuyện mẫu này để giúp họ lên kế hoạch sẽ nói gì khi nói chuyện với giáo viên của con mình.