Hiểu về việc cắt giảm và tự gây hại cho bản thân

bởi | Th6 28, 2022 | Y khoa, Sức khỏe tinh thần, Nguồn, người Tây Ban Nha

Cắt và Tự gây thương tích khác (Cũng có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha: Cortes y otro tipo de autolesiones: Cómo ayudar)

Khi trẻ cố ý làm tổn thương bản thân, thường bằng cách cắt hoặc cào da, đó thường là một cách để kiểm soát những cảm xúc khó khăn. Bài viết này của Child Mind thảo luận về hành vi tự gây thương tích như một phần của việc trả lời 3 câu hỏi:

Tại sao trẻ em tự cắt hoặc làm tổn thương mình?

Dấu hiệu tự gây thương tích là gì?

Làm thế nào để cha mẹ có thể giúp đỡ?