Cha Mẹ Có Thể Làm Gì Nếu Con Họ Có Thể Bị Khuyết Tật Học Tập?

bởi | Th11 3, 2021 | Đánh giá và Sàng lọc, Nguồn cộng đồng, Chứng khó đọc, Thời thơ ấu, Giáo dục, Hỗ trợ từ gia đình, Khuyết tật cụ thể, Trị liệu


Nếu bạn cho rằng con mình có thể bị khuyết tật trong học tập, điều quan trọng là phải thông báo điều này với trường học của bạn. Đảm bảo đưa ra mối quan tâm của bạn bằng văn bản, chẳng hạn như email hoặc thư thay vì chỉ trình bày bằng lời nói. Thông thường, hiệu trưởng là người phù hợp để hướng dẫn bạn giao tiếp.

Nhấp vào đây để đọc hướng dẫn từ SFUSD về quy trình này.

Có rất nhiều cấp độ trợ giúp có sẵn, không có một kích thước phù hợp với tất cả. Phụ huynh và giáo viên có thể cùng nhau tìm ra giải pháp phù hợp để giúp đỡ học sinh này và các nhu cầu cá nhân của các em.

Bấm vào đây để xem phụ lục về Quyền và Trách nhiệm Giáo dục Đặc biệt về cách viết thư yêu cầu đánh giá.