2/7, Hội nghị Head Start California

bởi | Th1 7, 2022 | Sự kiện cộng đồng, Nguồn cộng đồng, Thời thơ ấu, Giáo dục

(Ảo) 7-11 tháng 2 năm 2022

Hội nghị thường niên Head Start California gồm hai phần; Hội nghị Giáo dục năm nay và Hội nghị Gắn kết Phụ huynh và Gia đình sẽ diễn ra đồng thời trong suốt tuần. Đăng ký sẽ sớm mở, hãy kiểm tra điều này liên kết.