Hiểu rõ.org có các nhóm Hỗ trợ phụ huynh mới trên Facebook

bởi | Th4 13, 2021 | Khả năng tiếp cận, Chứng khó đọc, Giáo dục, Hỗ trợ từ gia đình, Khuyết tật cụ thể

Cho dù bạn đang điều hướng cuộc đấu tranh của con mình với môn toán hay tìm kiếm sự hỗ trợ, các nhóm Facebook mới này từ Đã hiểu.org đang ở đây cho bạn.