Xét nghiệm, điều trị và tiêm chủng COVID 19 MIỄN PHÍ và không yêu cầu SSN hoặc ID do chính phủ cấp
Để đối phó với những lo ngại về các rào cản tiếp cận mà một số người nhập cư đang gặp phải liên quan đến các yêu cầu tài liệu trước khi nhận vắc xin COVID-19 và các cá nhân được gửi hóa đơn phí vắc xin COVID-19 một cách không phù hợp, HRSA đã phát triển và hiện đang đăng hai tờ thông tin để giúp cả bệnh nhân và nhà cung cấp hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của họ về tiếp cận với vắc xin COVID-19. Thuốc chủng ngừa COVID-19 được cung cấp miễn phí cho tất cả các cá nhân sống ở Hoa Kỳ và các nguồn này sẽ giúp trao quyền cho bệnh nhân và giáo dục các nhà cung cấp về thực tế này.


freec19.png

Tờ thông tin bệnh nhân (Tiếng Anh | người Tây Ban Nha)

Tờ thông tin về nhà cung cấp (Tiếng Anh | người Tây Ban Nha)