Đăng ký cho Trại hè nghỉ ngơi tại Pomeroy

bởi | Th4 22, 2021 | Sự kiện cộng đồng, Giải trí, Nghỉ ngơi


Click the image to read the Registration, Enrollment and Intake Procedures

Bấm vào hình ảnh để đọc các Thủ tục Đăng ký, Ghi danh và Nhập học

Đăng ký cho Trại hè nghỉ ngơi của Trung tâm Giải trí và Phục hồi chức năng Pomeroy đã MỞ!
Thời gian đăng ký mở sẽ kéo dài đến hết ngày 12 tháng 6. Các gia đình sẽ được thông báo nếu họ nhận được chỗ trong trại trước ngày 26 tháng 6. 

Hoàn thành Mẫu đăng ký để đăng ký!

Gửi biểu mẫu của bạn tới [email protected] ngay bây giờ để giữ chỗ của bạn.

Để biết thêm chi tiết về tuyển sinh, vui lòng xem các tài liệu sau đây.