11/4, 2021 Hội nghị quốc tế ảo về ADHD

bởi | Ngày 23 tháng 7 năm 2021 | Sự kiện cộng đồng, Hỗ trợ từ gia đình, Y khoa, Sức khỏe tinh thần, Giải trí, Khuyết tật cụ thể, Trị liệu


2021 Virtual International Conference on ADHD, which will be held November 4-6, 2021, click image for more info

Hội nghị Quốc tế Ảo về ADHD năm 2021, sẽ được tổ chức từ ngày 4-6 tháng 11 năm 2021, hãy nhấp vào hình ảnh để biết thêm thông tin

CHADD (Trẻ em và Người lớn bị ADHD) cung cấp hỗ trợ cho Cha mẹ, Trẻ em và Người lớn bị ADHD

Tài nguyên bằng tiếng Anh

Recursos en Espanol

Xem những gì đã xảy ra tại hội nghị năm ngoái
Sách Chương trình 2020

Bản ghi video 2020 khả dụng