5/13, Hội thảo trên web của CaliReads: Hỗ trợ Đọc và Viết cho học sinh Trung học cơ sở

bởi | Th5 4, 2021 | Khả năng tiếp cận, Sự kiện cộng đồng, Chứng khó đọc, Giáo dục, Hỗ trợ từ gia đình, người Tây Ban Nha, Khuyết tật cụ thể

Hỗ trợ Đọc và Viết cho Trung học Cơ sở

Thứ Năm, ngày 13 tháng 5 năm 2021 từ 6:00 - 7:30 tối

Đăng ký   Đăng ký español

bản ghi các hội thảo trên web trước đây bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha

Kiến thức cơ bản và xa hơn về IEP trong COVID-19: Biểu mẫu IEP: Mỗi lần một trang

Xem bản ghi   Ver grabación

Chuyển tiếp sang tuổi trưởng thành cho học sinh với IEP: Kế hoạch chuyển tiếp cá nhân

Xem bản ghi   Ver grabación