8 / 4,8 / 5,8 / 18,8 / 23, Hội thảo trên web về giáo dục dành cho cha mẹ dành cho cha mẹ có con mắc chứng tự kỷ

bởi | Th7 29, 2021 | Sự kiện cộng đồng, Thời thơ ấu, Hỗ trợ từ gia đình, Khuyết tật cụ thể, Trị liệu

Tạo cấu trúc cho thói quen quay lại trường học của con bạn
Samantha Beatts, M.Ed., BCBA - Giám đốc khu vực Sacramento
4 tháng 8 năm 2021, 3:30 chiều - Trực tuyến
Đăng ký

Làm cho giờ ăn thú vị hơn!
Grace Gayles MA, BCBA, LBA - Giám đốc khu vực phía bắc Seattle
5 tháng 8 năm 2021, 12:00 trưa - Trực tuyến
Đăng ký

Cách ứng phó với các Hành vi Chạy trốn & Tránh né
Amanda Cowan, M.Ed., BCBA, LBA - Giám đốc khu vực Phoenix
18 tháng 8 năm 2021, 5:00 chiều - Trực tuyến
Đăng ký

Làm cho giờ ăn thú vị hơn
Nicole Kjellander, M.Ed., BCBA - Giám đốc khu vực phía Đông Los Angeles
23 tháng 8 năm 2021 12:00 trưa - Trực tuyến
Đăng ký