Bài báo: Sự tiến hóa đối với liệu pháp ABA lấy trẻ làm trung tâm

bởi | Th8 2, 2021 | Thời thơ ấu, Y khoa, Trị liệu


Insta_ChildCentered.png

Tôn vinh sự đa dạng thần kinh và sự tiến hóa đối với liệu pháp ABA lấy trẻ em làm trung tâm
Khi phong trào nâng cao nhận thức về chứng tự kỷ đã phát triển để nâng cao khả năng chấp nhận chứng tự kỷ và đa dạng thần kinh, liệu pháp Phân tích Hành vi Ứng dụng (ABA) đã…

ĐỌC