24/8, Phòng khám Luật Gia đình và Nhà ở Miễn phí, cũng Chợ Hygeine Miễn phí

bởi | Th8 13, 2021 | Các nhu cầu cơ bản, Nguồn cộng đồng, Nhà ở


3543 18th St, SF CA, 94110

3543 18 St, SF CA, 94110

Tòa nhà Phụ nữ sẽ đăng cai phòng khám pháp luật gia đình và nhà ở miễn phí bắt đầu từ ngày 24 tháng 8.

Vui lòng xem thêm thông tin trong tờ rơi (bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)

Cùng ngày có một sự kiện Chợ Vệ sinh MIỄN PHÍ trước tòa nhà Phụ nữ lúc 1 giờ chiều. Xem Tờ rơi để biết đầy đủ thông tin