Bài báo: Chiến dịch xóa mù chữ ở Oakland NAACPs, Tại sao lại quan trọng, Bạn có thể trợ giúp như thế nào

bởi | Th9 22, 2021 | Khả năng tiếp cận, Biện hộ và Pháp lý, Đánh giá và Sàng lọc, Sự kiện cộng đồng, Chứng khó đọc, Thời thơ ấu, Giáo dục, Công bằng xã hội

Rất yêu thích NAACP của Oakland. Họ đang giải quyết những vấn đề thực sự quan trọng đối với gia đình và tạo ra sự khác biệt. Điều này được trưng bày đầy đủ tại Thư viện West Oakland chật kín, nơi Chủ tịch giáo dục Kareem Weaver đã đưa ra chương trình giáo dục của NAACP, và tất cả là về xóa mù chữ

“Nhìn chung, trẻ em Da đen và Da nâu không thể đọc ở Oakland và những nơi khác. Và trong khi chúng tôi có thể đưa ra một danh sách các lý do bào chữa, chúng tôi đã không làm những gì chúng tôi cần để đảm bảo rằng chúng được dạy đúng cách. “

Bạn có thể xem một số video nơi đây. Và bài thuyết trình nơi đây.

Đọc toàn bộ bài báo