Nghiên cứu giảm cân cho cha mẹ có con bị khuyết tật

bởi | Th2 9, 2022 | Hỗ trợ từ gia đình, Y khoa, Cơ hội cho đầu vào

Chương trình giảm cân miễn phí này dành cho phụ huynh có con (8-18 tuổi) bị khuyết tật. Chương trình là một phần của nghiên cứu tại Đại học Towson. Tất cả pngười ăn khớp nhận được 12 tuần về các buổi huấn luyện video và hướng dẫn cách tiếp cận dựa trên bằng chứng để an toàn  giảm cân hiệu quả. Mọi người đều nhận được chương trình giảm cân và tanh ấy huấn luyện giảm cân là miễn phí. Có thể có thẻ quà tặng $50 để tham gia.

Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với Phòng thí nghiệm Hoạt động Thể chất và Sức khỏe Cộng đồng tại [email protected].