FVCA sẽ có Hội nghị thượng đỉnh về sức khỏe (ảo) vào ngày 3-4 tháng 11 năm nay. Sắp có thêm thông tin và liên kết đăng ký.