3/10, Hội thảo trên web về Quy trình Tiếp nhận của Trung tâm Khu vực

bởi | Th3 7, 2022 | Đánh giá và Sàng lọc, Sự kiện cộng đồng, Cơ quan chính phủ | 0 Lời bình

Bạn có muốn tìm hiểu thêm về quy trình tiếp nhận trung tâm khu vực? Sẽ có một hội thảo công khai từ Hiệp hội các Cơ quan Trung tâm Khu vực về chủ đề này được tổ chức vào Thứ Năm, ngày 10 tháng 3 từ 3-4 giờ chiều. Nó được cung cấp bằng tiếng Anh với phiên dịch bằng tiếng Tây Ban Nha và ASL.

Bạn phải đăng ký trước để đăng ký tham gia sự kiện vào Thứ Năm, 10 Tháng Ba, từ 3-4 giờ chiều. https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_G8dSzwbVQm-9LBiIjTfbmg

ARCA - Hiệp hội các cơ quan trung tâm khu vực