Summer Together đã trở lại vào năm 2022! Một số đăng ký trại sẽ khai mạc vào ngày 19 tháng Ba.

Bấm để học nhiều hơn. Bạn cũng có thể đăng ký danh sách gửi thư Chung Mùa Hè để nhận được những cập nhật mới nhất từ trang DCYF. Hạn chót để đăng ký học bổng Park and Rec là ngày 25 tháng 2!