Ngày 2-3 tháng 3 năm 2023 Hội nghị về Người khuyết tật Phát triển

bởi | Th12 16, 2022 | Sự kiện cộng đồng, Y khoa, Chuyên gia

Hội nghị về Khuyết tật Phát triển năm 2023, sẽ diễn ra trực tuyến vào ngày 2-3 tháng 3 năm 2023

Hội nghị năm nay có các cuộc thảo luận về cải cách quyền bảo hộ, chăm sóc sau chấn thương,
hỗ trợ sức khỏe tâm thần, ngừng kê đơn thuốc chống loạn thần và lập kế hoạch khẩn cấp để thích ứng với biến đổi khí hậu. Mặc dù hội nghị được thiết kế và công nhận dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nhưng chúng tôi hoan nghênh các gia đình và cá nhân bị khuyết tật phát triển cũng tham dự.

https://www.ucsfcme.com/2023/MOC23001/MOC23001-brochure.pdf