3/2, Nhóm nuôi dạy con cái bằng tiếng Tây Ban Nha (Dành cho cha mẹ thanh thiếu niên)

bởi | Th2 22, 2022 | Sự kiện cộng đồng, Nguồn cộng đồng, Hỗ trợ từ gia đình, người Tây Ban Nha | 0 Lời bình

Có một nhóm nuôi dạy con cái bằng tiếng Tây Ban Nha tên là Cara y Corazon dành cho các bậc cha mẹ của thanh thiếu niên. Nó sẽ bắt đầu vào tuần của ngày 2 tháng 3. Hai lần trực tiếp và 6 tuần qua zoom. Xem tờ rơi

Para Mayor informationacion y registerracion, llame a LORENA DE LA ROSA (415) 678-9632
[email protected]