3/23 và hơn thế nữa - Các cuộc thảo luận về nuôi dạy con cái dành cho các bậc cha mẹ có con bị bệnh mãn tính

bởi | Th3 18, 2022 | Hỗ trợ từ gia đình, Y khoa | 0 Lời bình

Trung tâm Bệnh mãn tính của UCSF đang cung cấp một loạt các cuộc thảo luận cộng đồng về nuôi dạy con cái, nơi
các bậc cha mẹ có thể kết nối với nhau và học các kỹ năng nuôi dạy con cái mới thông qua các câu chuyện và
kinh nghiệm của các đồng nghiệp của họ.

Khi nào: Mỗi tháng bắt đầu từ Thứ Tư, Tháng Ba
Thứ 23 từ 6:30 chiều - 8:00 tối.

Đăng ký tại https://redcap.ucsf.edu/surveys/?s=ANJWFA9ELNALWP3X

Các chủ đề được đề cập:
• Giải thích tình trạng y tế của con bạn cho người khác
• Hỗ trợ và trao quyền cho con bạn khi chúng cảm thấy khác biệt
• Tìm kiếm sự tự chăm sóc bản thân trong cuộc sống bận rộn của một người chăm sóc
• Quản lý sự khác biệt trong đối xử giữa anh chị em
• Lập kế hoạch chăm sóc y tế khẩn cấp cho trẻ em
• Khuyến khích sự độc lập cho trẻ em mắc các bệnh mãn tính