ĐẠI HỘI CHUNG CAC

Ngày 24 tháng 3 năm 2022 lúc 6 giờ chiều

CHỦ ĐỀ: Hai lần xuất sắc

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Cho đầy chương trình làm việc và thông tin bổ sung, vui lòng truy cập cuộc họp sắp tới trang.

VỊ TRÍ

Các cuộc họp sẽ được tổ chức khi phóng to cho đến khi có thông báo mới. Câu hỏi về các cuộc họp của chúng tôi hoặc các chủ đề khác? Gửi email cho chúng tôi!