3/29, Tập hợp tại Tòa thị chính SF để Hỗ trợ Khám sàng lọc Toàn diện về Dấu hiệu Chứng khó đọc

bởi | Th3 17, 2022 | Đánh giá và Sàng lọc, Sự kiện cộng đồng, Chứng khó đọc | 0 Lời bình

Các dấu hiệu của những khó khăn trước mắt có thể được phát hiện ở các lớp đầu tiên. Mục đích của cuộc biểu tình này là để khuyến khích California áp dụng các chính sách nhằm sàng lọc tất cả học sinh về Nguy cơ mắc chứng khó đọc để có thể bắt đầu các biện pháp can thiệp thích hợp càng sớm càng tốt. ”

Đăng ký ở đây