4/26, Hội nghị Chính sách Công về Khuyết tật Phát triển “VIRTUAL”

bởi | Th1 10, 2022 | Khả năng tiếp cận, Dịch vụ Người lớn, Biện hộ và Pháp lý, Sự kiện cộng đồng, Lập kế hoạch cho tương lai | 0 Lời bình

Hội nghị Chính sách Công “VIRTUAL” Hàng năm về Khuyết tật Phát triển sẽ diễn ra!

Thứ ba, ngày 26 tháng 4 đến thứ năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022
9:30 sáng đến 12:30 chiều (Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm)

Chủ đề năm nay, “Back To Our Future”, sẽ giúp chúng ta tập trung lại để vượt qua đại dịch và quay trở lại với những cơ hội và quyết định quan trọng trước mắt. Easterseals sẽ tham gia The Arc of California và United Cerebal Palsy với tư cách là người thuyết trình của hội nghị năm nay. Đây sẽ là một sự kiện trực tuyến kéo dài ba ngày đầy cảm hứng, trao quyền và VUI VẺ, sẽ có điều gì đó cho tất cả mọi người trong cộng đồng người khuyết tật.

Đọc thêm tại https://thearcca.org/conference/