4/27, Tạo điều kiện hòa nhập trong thời thơ ấu

bởi | Th4 25, 2022 | Sự kiện cộng đồng, Thời thơ ấu, Giáo dục, Chuyên gia

Tham gia Cal-DEC cho Cuộc họp Chủ đề Đặc biệt tiếp theo của chúng tôi trên Ngày 27 tháng 4, 3: 30-4: 30 chiều thông qua Zoom. Tại cuộc họp này, chúng tôi sẽ thảo luận về cách thực hiện việc đưa trẻ vào các cơ sở trẻ nhỏ. Các đồng giáo viên Kristie Sheckler và Mai-Ling Schummers sẽ chia sẻ kinh nghiệm đồng giảng dạy của họ trong một chương trình giáo dục mầm non của tiểu bang.
 
vui lòng phúc đáp để nhận liên kết Thu phóng. Sự kiện này mở cho cộng đồng! Bạn có thể giành được giải thưởng xổ số!