4/8, Chấp nhận / Từ chối Việc chỉ định Trường học của Bạn

bởi | Th3 23, 2022 | người Trung Quốc, Sự kiện cộng đồng, Giáo dục, người Tây Ban Nha

Học sinh của bạn sẽ đến một trường học mới vào năm tới?

Thư mời nhập học của SFUSD đã được gửi đến học sinh ở các lớp chuyển tiếp. Bạn cũng có thể xem trường bạn được chỉ định trên ParentVue. Hãy nhớ nhận nhiệm vụ của bạn trước ngày 8 tháng 4. Các bài tập không được chấp nhận trước ngày này sẽ tự động bị từ chối và bạn sẽ mất vị trí được giao. Câu hỏi?

Để biết các hội thảo về Zoom hoặc in Person, vui lòng xem https://www.sfusd.edu/schools/enroll/resources/enrollment-workshops

Ngày 2 tháng 5 năm 2022: Ngày cuối cùng để nộp, sửa đổi hoặc hủy đơn đăng ký cho Vòng 2

Bấm vào đây để biết thêm các ngày quan trọng để ghi danh