24/6, Hội nghị chuyển tiếp trực tiếp - RAISE

bởi | Th3 17, 2022 | Sự kiện cộng đồng, Thuê người làm, Cơ quan chính phủ, Lập kế hoạch cho tương lai | 0 Lời bình

National RAISE sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên kể từ năm 2019 vào ngày 24 tháng 6 tại Philadelphia, Pennsylvania. Hội nghị thượng đỉnh này sẽ tập trung vào việc phát triển và củng cố mối quan hệ với các đối tác chính để cải thiện kết quả chuyển đổi.

Đánh dấu lịch của bạn và tham gia với chúng tôi khi chúng tôi khám phá nghiên cứu mới về các mối quan hệ quan trọng để đạt được kết quả thành công liên quan đến sự tham gia của thanh niên, nỗ lực của trung tâm phụ huynh RSA, v.v.

Ngày: Thứ sáu, ngày 24 tháng sáu
Thời gian: 9 giờ sáng - 3 giờ chiều
Bữa trưa sẽ được cung cấp

Vị trí: Quận lịch sử Wyndham Philadelphia
400 Arch St, Philadelphia, PA 19106

Thêm thông tin và đăng ký đến sớm!
Chuyến thăm www.raisecenter.org