6/27 và 6/28, Phiên thông tin về vắc xin cho trẻ em dưới 5 tuổi bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung

bởi | Th6 21, 2022 | người Trung Quốc, Sự kiện cộng đồng, Thời thơ ấu, Hỗ trợ từ gia đình, người Tây Ban Nha

Kidney transplant patient Sophia Silvaamaya, 5, held by her father, Pedro, gets a bandaid after getting vaccinated for Covid on Nov. 3, 2021, at Children's National Hospital in Washington.Carolyn Kaster / AP file
Kidney transplant patient Sophia Silvaamaya, 5, held by her father, Pedro, gets a bandaid after getting vaccinated for Covid on Nov. 3, 2021, at Children’s National Hospital in Washington.Carolyn Kaster / AP file

Child 0-5 Vaccine Information Session for Chinese speaking parents/caregivers/staff
Monday June 27 from 12-1pm https://us06web.zoom.us/j/83127457038

Child 0-5 Vaccine Information Session for English speaking parents/caregivers/staff
Monday June 27 from 1:30-2:30 https://us06web.zoom.us/j/81587029604

Child Vaccine Information Session for Spanish speaking parents/caregivers/staff.   
Tuesday June 28 from 2:30-3:30.  https://us06web.zoom.us/j/81924804468

From First 5 and SF Office of Early Care and Education