20/7, Ngày vui chơi mùa hè với Lễ hội hóa trang, Hỗ trợ thiết bị di động và hỗ trợ tiếp cận

bởi | Th7 7, 2022 | Khả năng tiếp cận, Sự kiện cộng đồng, Giải trí

Phiên dịch Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ sẽ được cung cấp. Một số trẻ em có thể đủ điều kiện để được đeo vòng tay “front of the line”. Đối với các chỗ ở khác, vui lòng gọi (415) 831-6834 hoặc email  [email protected]. Đưa ra yêu cầu của bạn ít nhất 72 giờ trước khi sự kiện diễn ra sẽ giúp đảm bảo tình trạng sẵn có. Để biết thêm thông tin, bao gồm cả thông tin trợ năng, hãy nhấp vào liên kết bên dưới. 

Nhấn vào đây để xem chi tiết.