26/7, Hội thảo Niềm vui dành cho Nhà giáo dục và Nhà cung cấp Dịch vụ

bởi | Th7 18, 2022 | Sự kiện cộng đồng, Giáo dục, Chuyên gia, Công bằng xã hội


Vé Hội thảo Niềm vui dành cho Nhà giáo dục và Nhà cung cấp Dịch vụ, Thứ Ba, ngày 26 tháng 7 năm 2022 lúc 9:30 sáng | Eventbrite

Ủy ban Nhân quyền San Francisco mời bạn tham dự Hội thảo Niềm vui dành cho Nhà giáo dục và Nhà cung cấp Dịch vụ đang diễn ra Ngày 26 tháng 7 từ 9:30 sáng - 2:30 chiều tại Trung tâm Nghệ thuật & Biểu diễn Tưởng niệm Chiến tranh San Francisco - Nhà hát Taube Atrium.

Nếu bạn là một nhà giáo dục hoặc tổ chức dựa trên cộng đồng làm việc với thanh thiếu niên, cơ hội hội thảo này là dành cho bạn. Hội thảo Niềm vui là một phần của chuỗi đào tạo nhằm thiết lập lại cách chúng ta tập trung vào giáo dục thanh thiếu niên và cách chúng ta hỗ trợ lẫn nhau trong công việc của mình.

Khám phá cách tập trung niềm vui là một hành động phản kháng vừa có tác dụng nuôi dưỡng vừa bền vững, cho phép những người tham gia tạo ra hoặc đào sâu thực hành niềm vui của họ. Chia sẻ và phát triển các phương pháp tập trung vào niềm vui, sự kết nối và sự thuộc về và học cách đưa các phương pháp này vào văn phòng, lớp học và các môi trường trị liệu.