7/9, Hội nghị thượng đỉnh về chứng tự kỷ của Hoa Kỳ: Sự trưởng thành vượt qua phổ tự kỷ

bởi | Th7 7, 2022 | Dịch vụ Người lớn, Biện hộ và Pháp lý, Sự kiện cộng đồng, Lập kế hoạch cho tương lai

Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Tự kỷ Hoa Kỳ:
Đến tuổi vượt qua phổ tự kỷ
Thứ bảy, ngày 9 tháng 7 năm 2022 | Trực tuyến | 10a ET

Chủ đề bảng điều khiển trực tiếp

  • Ban quản trị chương trình đại học
  • Sinh viên đại học tự vận động không có tiếng nói và mẹ của họ
  • Chuyển đổi cho những cá nhân có nhu cầu đáng kể
  • Nghệ thuật và Tự kỷ
  • … Cộng với 15 phiên được ghi lại về nhiều chủ đề Chuyển đổi!

Đăng ký tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Tự kỷ Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 7