8/17, Dẫn đầu về Phí đọc chữ

bởi | Th8 15, 2022 | Sự kiện cộng đồng, Chứng khó đọc, Giáo dục, Chuyên gia

4 giờ chiều ET | 3 giờ chiều CT | 1 giờ chiều theo giờ PT
Trình bày bởi: Sara Gokey
Hãy tham gia cộng đồng và mạng lưới của chúng tôi với những nhà lãnh đạo biết đọc biết viết khác! Hội nghị thượng đỉnh về đọc viết và đọc viết hàng đầu của chúng tôi đã khơi dậy sự hào hứng về hướng dẫn xóa mù chữ toàn diện! Để duy trì đà phát triển, Building Wings sẽ mang đến cơ hội kết nối và thảo luận về việc hướng dẫn xóa mù chữ toàn diện thành công.

Đặt chỗ của bạn

Thêm thông tin